Cégfilozófia
A PREGUARD KFT. TÁJÉKOZTATÓJA
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT KIALAKULT HELYZET
VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEIRŐL


A PREGUARD Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett országos veszélyhelyzet és az ezt követően kihirdetett Korm. rendeletekben elrendelt intézkedések figyelembe-vételével az alábbiakról tájékoztatja az érdekelt feleket:

Munkavégzés folyamatossága
A cég minden elvárható intézkedést megtesz a tevékenység végzéséhez szükséges erőforrások biztosítása érdekében. Amíg a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, és a körülmények lehetővé teszik, addig üzleti tevékenységünket változatlan formában fenntartjuk.
A jelen helyzetben is kiemelkedően fontos a cég döntéshozói számára a dolgozók egészségi állapota, ezért törekszünk a megbetegedések elkerülésére, illetve a betegségek terjedésének megelőzésére. Így van ez a jelenlegi világjárvány esetében is.
A cég üzleti tevékenységét a saját döntések mellett befolyásolja még
– megbízóink és üzleti partnereink magatartása, esetleges korlátozottsága,
– a közszolgáltatások elérhetősége, rendelkezésre állása,
amelyek mindegyikét rajtunk kívülálló okok, tőlünk független döntések határoznak meg. Ide tartoznak többek között a megbízóink és az üzleti partnereink saját döntései, valamint azok a kormányzati intézkedések, amelyek a mindennapi élet megszokott működésétől eltérő rendkívüli munkavégzést vagy korlátozásokat írnak elő a közigazgatás és a magyar gazdasági élet szereplői számára.

Ügyvezetői kérések a cég tevékenységében dolgozó személyek felé
A Munka Törvénykönyve és a Polgári Törvénykönyv előírásainak betartása és a jogszabályokban biztosított munkáltatói jogok gyakorlása mellett az alábbi kérésekkel fordultunk a cégünkkel kapcsolatban álló személyekhez:
A fertőzések terjedésének lassítása, megakadályozása érdekében
– lehetőség szerint kerüljék el a személyes találkozást más emberekkel;
– gyakran és alaposan mossanak kezet langyos vízzel és szappannal;
– rendszeresen fertőtlenítsék a tevékenység ellátásához szükséges eszközöket, különös tekintettel azokra az eszközökre, amelyeket rendszeresen több személy is használ;
– a munkahelyen és a munkavégzés közben is kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. a kézfogást), és tartsanak kellő (legalább 1-2 méter) távolságot a többi személytől;
– köhögés vagy tüsszentés esetén használjanak papírzsebkendőt, amit használat után azonnal dobjanak szemetesbe, majd alaposan mossanak kezet;
– lehetőség szerint kerüljék a tömegközlekedési eszközöket, a nem otthoni családi összejöveteleket, a találkozást külföldi és belföldi rokonokkal vagy ismerősökkel;
– fontolják meg tervezett külföldi és belföldi utazásaik lemondását vagy elhalasztását, illetve utazásaikról tájékoztassák munkáltatójukat.

Különleges jogrend
Magyarország Alaptörvényében megfogalmazott különleges jogrendek egyik formája a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet. Ebben az időszakban a Kormány döntéseket hozhat a demokratikus jogrendtől eltérő intézkedések bevezetéséről, amelyek minden magyar állampolgárra és minden Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárra nézve kötelező erővel bírnak.
Ezért minden érdekeltnek felhívjuk a figyelmét arra, hogy cégünk irányítása és működése is ki lehet téve az elrendelt és a közeli jövőben elrendelésre kerülő rendkívüli intézkedéseknek. Amennyiben ilyen, a cégünk üzleti tevékenységét korlátozó, vagy azzal összefüggésben a cég által elháríthatatlan akadályozó tényező merül fel, vagy munkavállalóink között tömeges megbetegedést és ebből fakadó jelentős létszámhiányt tapasztalunk, és ez időlegesen akadályozza vagy ellehetetleníti tevékenységünk üzemszerű folytatását, az ilyen helyzetet "vis maior" helyzetként fogjuk tudni kezelni, amely helyzet következményeiről megbízóinkat és partnereinket az adott helyzetben elvárható legrövidebb időn belül tájékoztatni fogjuk.

Tisztelettel kérjük a PREGUARD Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. működésében érdekelt feleket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a Kormány koronavírus-járvánnyal kapcsolatos nyilvános és hiteles tájékoztatásait, és tartsák be, illetve lehetőségeik szerint tartassák be a veszélyhelyzet során elrendelt kormányzati intézkedéseket és kéréseket a betegség elterjedésének mérséklése, a tömeges megbetegedések megakadályozása céljából.

2020. március 20.
Eőry Csaba s.k.
ügyvezető
Szolgáltatások
Árak
Engedélyek
Jogszabályok
Cikkek
Kapcsolat
Kezdőlap
 
Copyright: PREGUARD Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. – 2006-2020